Go to Top

Baca Gazı Zehirlenmesi

baca gazı zehir

 

Baca Gazı Zehirlenmesi Nedenleri?

Baca gazı zehirlenmesi nedenleri, bulunduğunuz bölgede havanın kuvvetli lodos uyarısı aldığınız zamanlarda yapmanız gerekenler. Bacalı doğal gaz kombi cihazı kullanıcılarının dikkatli davranmaları, baca sızdırmazlığı ve çekişi gibi önemli kontrolleri mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Ve ayrıca belirtmekte fayda var kombi vb. bacalı cihazların bulunduğu mahallerde de yatmamaları önemli bir ehemmiyet taşımaktadır.

1) Doğal gaz yakıcı cihazların monte edildiği tuğla bacaların bakım yapılmaması, temizliğinin yapılmaması veya bacada kullanılan malzemelerin standartlara uygun olmaması sebebi ile zaman içinde biçim bozulmasına uğraması.

2) Bacalarda baca başlığının olmamasından kaynaklı rüzgârlı havalarda baca tepmesinin oluşması ve yağışlı havalarda yağmur suyunun bacada içeri girmesi ile baca malzemesine zarar vermesi.

3) Cihazlarda baca sensörünün olmaması ya da yetkisiz kişiler tarafından sensörün iptal edilmesi ile standartlarda belirlenen görevinin yapamaması sebebi ile dışarıya atılması gereken baca gazının iç ortama yayılması ve risk oluşturması.

4) Kullanıcıların yakma cihazı ve tesisinin bakım-onarım ve baca temizliğinin yönetmeliklere uygun şartlarda ve zamanda yaptırmaması.

5) Bacalı ve açık yanmalı cihazların bulunduğu mahalde açılmış olan menfezlerin sonradan iptal veya kapatılmış olması.

6) Doğal gaz kullanıcılarının tesisatta izinsiz olarak tadilat işlemi yaptırarak tesisatı uygun olmayan hale getirmeleri.

7) Baca yapımında kullanılan malzemelerin standartlara uygun olmamasından dolayı bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca malzemesine zarar vererek etkilemesi.

8) İnşaat aşamasında baca yapımında baca içi en kesitlerinin daraltılmasından dolayı baca çekişinin yeteri kadar sağlanamaması.

9) Baca çekişinin yetersiz olması, bozulması ve baca gazının dış atmosfere atılamaması sonucu bacada ve yakıcı cihaz davlumbazının etrafında baca içerisinden dökülen malzemelerin yığıntıya sebep olması.

10) Kullanıcıların doğalgaz yakıcı cihazlarının yıllık bakımlarını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere yaptırmaları karbon monoksit denilen baca gazı zehirlenmesi nedenleri olmaktadır.

Yukarıda karbonmonoksit veya baca gazı zehirlenmesi nedenleri sıralanarak anlatılmıştır. Baca gazı zehirlenmesi hayati risk taşımaktadır baca gazı karbonmonoksit oluşumuna sebep olur ve zehirlenme olaylarını tetikler.

Baca gazı zehirlenme olaylarına maruz kalmamak için baca temizliği, bakımları yetkili kişiler tarafından, düzenli bakımlar yaptırılarak ve standartlara uygunluk kontrolleri ve önlemleri alınarak baca gazından oluşan karbonmonoksit zehirlenmeleri önlenebilir.

 

, , , , , ,
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.